Bijscholingen in Brasschaat

Op 29 maart 2014 is AC BREAK voor de eerste maal gastheer voor 2 bijscholingen van de Vlaamse Atletiektrainers:

 
Vooral de eerste bijscholing is gericht op de jogbegeleiders. Jogbegeleiders van AC BREAK mogen gratis deelnemen aan deze bijscholing. Wij hopen dan ook velen van hen te mogen zien. De tweede bijscholing is voor alle geïnteresseerden, en is gratis. Voor beide bijscholingen krijgen de deelnemers een deelname-attest.
Inschrijven voor beide bijscholingen gebeurt via de VAL, voor 25 maart. De info vind je op onze website en op de website van de VAL.