Clubgrade - vervolg

Vorige week kwam het clubgrade-team samen voor een tweede overleg. Ze maakten een SWOT-analyse van de werking van de club, en identificeerden een heel aantal aandachtspunten. Deze week vinden jullie een enquête in de mail die tot doel heeft om die actiepunten scherper te stellen en aan te vullen. We hopen op een talrijke respons. Op basis van de gegevens uit de brainstorm en de enquête, hopen we in het voorjaar een aantal van die actiepunten te kunnen aanpakken, op weg naar een sterkere club.