Clubgrade fase 3: uitwerking

Tijdens de wintermaanden kwamen 24 vrijwilligers uit de verschillende geledingen van de club (ons Clubgrade team) tweemaal samen om een sterkte/zwakte-analyse te maken. Daarop volgde dan een enquête waarin vooral gepeild werd naar de verhoudingen tussen bestuur en leden. Ondanks de beperkte respons op die enquête, werd bevestigd dat er veel werk op de plank ligt. Op basis van de terugkoppeling werden 4 actiepunten geïdentificeerd, die nu door het Clubgrade-team en het bestuur samen worden aangepakt: het opnieuw scherpstellen van visie en missie, het uitwerken van een bestuursstructuur en een aanbod aan activiteiten dat daaraan tegemoet komt, het uitwerken van een goede communicatie, en het opzetten van een degelijke vrijwilligerswerking. De eerste sessie rond visie en missie is al achter de rug, en we hopen binnenkort de resultaten daarvan te kunnen presenteren.