AC BREAK zoekt juryleden

AC BREAK zoekt vrijwilligers die bereid zijn om tijdens atletiekwedstrijden als jurylid (of officieel) te fungeren.

Wat doet een jurylid?

Juryleden helpen een wedstrijd in goede banen leiden op basis van hun kennis van het atletiekreglement. Zij verzorgen het verloop van een wedstrijd (start, aankomst, volgorde van springen of werpen) en meten prestaties op. Zij weten wanneer een poging (on)geldig is, en weten hoe je een prestatie moet opmeten of timen.
 

Waarom zoeken wij juryleden?

Afhankelijk van de grootte van een vereniging, vraagt de VAL (Vlaamse Atletiekliga), dat zij een aantal juryleden ter beschikking stelt. De club heeft een aantal juryleden, maar momenteel is dat aantal onvoldoende, en betalen we een jaarlijkse boete.  
Maar veel belangrijker is het feit dat het Vlaamse jurykorps snel veroudert, en dat wij de juryleden echt nodig hebben als we wedstrijden willen inrichten. Een goed werkend team van juryleden zorgt voor een vlot wedstrijdverloop. 
 

Waartoe engageer je je? 

De omvang van je engagement bepaal je zelf. Sommigen bekijken het als een dienstverlening voor hun club, voor anderen wordt het een hobby. Bij het begin van elk seizoen (zomer en winter), krijg je van de regionale verantwoordelijke een kalender en een vragenlijst. Daarop kan je aanduiden wanneer je ter beschikking bent (en je bepaalt die dagen zelf), en in welke regio je wil optreden (wedstrijden in de eigen club, wedstrijden in de eigen club en nabije clubs, wedstrijden in de provincie…). Om als jurylid actief te blijven, duid je minimum 5 wedstrijden aan. 
 

Hoe wordt je jurylid? 

Kandidaten doorlopen een korte opleiding van 3u theorie en 3u praktijk, gevolgd door een korte schriftelijke proef. Nadien lopen de kandidaten stage tijdens 3 wedstrijden (eenmaal als jurylid bij loopproeven, eenmaal bij springen en eenmaal bij werpen). Na het beëindigen van de opleiding ontvangt het jurylid zijn jurykaart, waarmee hij toegang heeft tot de wedstrijden.

Dit voorjaar zijn er twee opleidingsdagen in alle provincies: op 28 februari, en op 14 maart. Inschrijven kan tot en met 15 februari bij An Van Honsté (anvh@val.be). Voor de provincie Antwerpen vindt de opleiding plaats in Booischot.  
 

Wil je meer weten? 

Neem dan contact op met één van onze juryleden: 

  • Voor Ekeren: John Malone  

  • Voor Brasschaat: Stefan Van Doninck