Missie / Visie

Missie

Atletiek voor iedereen: gezond presteren met plezier.

Bij AC BREAK vindt iedereen die aan atletiek wil doen een gezellige omgeving waar hij op een gezonde manier kan presteren en plezier kan beleven aan sport op zijn niveau.

Visie

Bij AC BREAK kan je terecht voor de basisdisciplines van de atletiek (sprinten, afstandslopen, springen en werpen) om recreatief, prestatiegericht of wedstrijdgericht te trainen. De sporters (en dat zijn atleten en joggers) staan bij ons centraal. Vanaf 7 jaar kan je aansluiten. Wij willen iedereen de kans geven om zich uit te leven in de atletiek. Gezond presteren is daarbij onze leidraad.

We streven ernaar om het eerder individuele karakter van de atletieksport te overstijgen. We schenken aandacht aan teamgeest en sportiviteit, ook in de omgang met atleten van andere clubs. We willen een positieve sfeer uitstralen door iedereen - atleten, begeleiders, trainers, ouders, medewerkers en supporters - daarin te betrekken.

Onze trainers en begeleiders spelen een cruciale rol in het hele gebeuren. Zij zijn competent en enthousiast, motiveren hun atleten en leggen de klemtoon op een verantwoorde sportbeoefening. Ze creëren een klimaat waarin atleten plezier hebben aan hun sport en er voldoening uit halen. Zij helpen de atleten een stuk zelfdiscipline verwerven en bevorderen de teamgeest.

We willen steunen op een ruime kring van medewerkers die hun steentje bijdragen aan de organisatie van de activiteiten van de club. Zo voelen ze zich verbonden met de club. Naast de sportieve activiteiten organiseert de club, ter ondersteuning van een positieve sfeer, ook andere activiteiten met en voor de medewerkers. We vinden het belangrijk dat een aantal medewerkers zich als jurylid engageert om, in naam van de club, de wedstrijden van de Vlaamse Atletiek Liga te ondersteunen en de atletieksport mogelijk te maken.

Het bestuur speelt een ondersteunende rol in dit geheel. De bestuursleden engageren zich vrijwillig om alles in goede banen te leiden. Zij verzekeren een open interne werking waarbij een goede communicatie  met alle geledingen centraal staat. De ouders van onze jongere atleten verdienen daarbij speciale aandacht. De bestuursleden verzorgen ook de externe relaties van de club en zorgen ervoor dat de club de nodige middelen, het materiaal en de infrastructuur heeft om zijn missie waar te maken.

Om dit te realiseren wordt de werking van de club voortdurend geëvalueerd en aangepast. Hiertoe worden werkgroepen opgericht en beleidsplannen opgesteld:

 

BijlageGrootte
PDF icon jeugdbeleidsplan42.6 KB